Asiakkuudenhallinta, Dynamics 365, Sales

15

Erään tutkimuksen mukaan:

  • kaksikymmentä prosenttia jokaisen työpäivän ajasta menee tiedon ja asioiden etsimiseen
  • viivikymmentäviisi prosenttisesti potentiaalisten uusasiakkaiden kyselyihin jää vastaamatta, koska ne hukkuvat johonkin kyselyn lähteen ja myyntihenkilöstön välille
  • neljäkymmentä prosenttia työntekijän tehokkuudesta katoaa, kun hän joutuu vaihtamaan tehtävästä toiseen

Investoimalla asiakkuudenhallintajärjestelmään voidaan nähdä lyhyelläkin aikavälillä seuraavia parannuksia:

  • Myyntihenkilöstön parantunut tehokkuus
  • Liidejä ei unohdeta tai menetetä
  • Myyntimahdollisuuksien hallinnan kautta saadaan uusia kauppoja
  • Asiakassuhteiden systemaattinen hoito luo asiakastyytyväisyyttä ja lisämyyntiä

Parantunut tehokkuus

Myynnin tehokkuutta voidaan parantaa järjestelmän tuella usealla tavalla. Osaksi siten, että myyntisykli nopeutuu ja samalla myyntihenkilöstön työ tehostuu ja osaksi siten, että uudet kollegat omaksuvat nopeasti yhtenäiset työtavat.

Selvä tuottavuuden paraneminen voidaan saavuttaa, kun tekijöiden ei tarvitse vaihtaa järjestelmästä toiseen kesken työtehtävää. Joidenkin tutkimusten mukaan päästään jopa 40 % tuottavuuden kasvuun myyntityössä, kun käytetään myynnin tukena yhtä järjestelmää. Enää ei tarvitse etsiä Excel-tiedostoja tai sähköpostien joukosta sitä oikeaa asiaan liittyvää tietoa.

Dynamics 365 -järjestelmää voi käyttää myös Outlookin kautta, jolloin tulevia sähköposteja voi muuttaa heti liideiksi ja tallentaa asiakkaan kanssa käyty sähköpostikirjeenvaihto järjestelmän aktiviteetteihin. Myyjän oma päivittäinen ajankäyttö tehostuu ja asiakastiedon oikeellisuus pysyy järjestelmässä ajan tasalla.

Liidit talteen

Liidien unohtuminen, esimerkiksi käyntikortin väärään taskuun jääminen, voi aiheuttaa turhia myyntimahdollisuuksien menetyksiä yritykselle.

Toimivaan asiakkuudenhallintajärjestelmään kuuluu olennaisena osana helppo mobiilikäyttö, milloin esimerkiksi käyntikorteista voidaan luoda kätevästi heti tietue perustiedoilla järjestelmään jatkokäsittelyä varten.

Lisää kauppaa

Myyntihenkilöstön työn tavoitteena on voittaa uusia kauppoja edustamalleen yritykselle. Tosielämässä tämä tapahtuu priorisoimalla eli keskittämällä myyntiponnistelut kunkin hetken todennäköisesti voitettavissa oleviin myyntimahdollisuuksiin.

Ajantasaisesta järjestelmästä voi nähdä helposti, mitkä myyntimahdollisuudet ovat sulkeutumassa ja mihin myyjän pitäisi panostaa sillä hetkellä. Järjestelmä voi jopa ehdottaa, mihin mahdollisuuteen kannattaisi panostaa, jos kyseisen myyntimahdollisuuden hoito on jäänyt vähemmälle. Järjestelmään kukin myyjä voi luoda itselleen aktiviteetteja, esimerkiksi tehtäviä tulevaisuutta varten, jotta asiakkuuksien hoito pysyy systemaattisena eikä tehtäviä jää hoitamatta.

Järjestelmällistä

Kun asiakkuudenhallinta on yrityksessä yhdenmukaista, tulevat uudet myyjät helposti sinuiksi yrityksen yhteisten työtapojen kanssa ja nopeammin tuottaviksi myyjiksi. Asiakkaat arvostavat systemaattista asiakkuudenhoitoa, jonka avulla tyytyväiseltä asiakkaalta on helpompi saada lisätilauksia ja yrityksen on helpompi pitää oma asiakaslupauksensa.

Yhteenveto

Investointi asiakkuudenhallintajärjestelmään kannattaa kaikkia organisaatioita, jotka haluavat lisätä tulovirtaansa ja kasvattaa liikevaihtoaan. Omalle yritykselleen voi luoda samalla lisäarvoa tehokkuuden lisääntymisen kautta, liidejä ja myyntimahdollisuuksia ei menetetä ja asiakkuuksien kehittymistä voi paremmin seurata järjestelmän kautta. Tärkeimpänä on tietysti tyytyväinen asiakas!

Mirosys Oy on Dynamics 365 -asiantuntijaorganisaatio. Tilaa meiltä ilmainen toiminnan kartoituspäivä.