Field Service

22

Missä tahansa liiketoiminnassa tehokkuuden lisääminen ja kustannusten vähentäminen ovat kriittisiä toimenpiteitä yrityksen tulokselle. Jos käytössä olevilla järjestelmillä ei voida oikea-aikaisesti seurata resursseja ja tietovirtoja, voi yrityksen tulos olla jotain muuta kuin asetetuissa tavoitteissa.

Liikkuvassa työssä ei ole tarpeeksi tukeuduttu teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin, mutta nyt tehokkaasti käytettynä Microsoft Dynamics 365 Field Service-moduulilla voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä liikkuvan henkilöstön työssä.

Jotta liiketoiminnan ohjaamisessa voidaan korjata jotain, täytyy ensin löytää korjattavaa toiminnasta. Liikkuvan henkilöstön työssä merkitseviä asioita mentäessä huoltokohteeseen ovat esimerkiksi polttoaineen kulutus ja ajettava matka. Mitä enemmän ajoa, sitä enemmän kustannusta. Field Service-moduuli tarjoaa reittioptimoinnin perustuen kohteiden sijaintiin päivittäisellä huoltokierroksella, vähemmän ajoa, enemmän huoltokäyntejä.

Huoltoasiakkailla yksi tärkeimmistä asioista, joka vaikuttaa heidän asiakastyytyväisyyteensä on heidän oma ajankäyttönsä. Asiakastyytyväisyys kasvaa mitä nopeammin tilattu palvelu on paikalla ja mitä laadukkaammin huoltotyö on suoritettu. Tämä vaikuttaa suoraan huoltavan yrityksen tuloskuntoon tyytyväisinä ja huoltoa tai palvelua tilaavina asiakkaina.

Resurssien optimointi on toinen tärkeä ominaisuus Field Service-moduulissa. On tärkeää, että kohteeseen lähetettävällä huoltohenkilöllä on oikeat taidot suorittaa työ ja mukanaan oikeat työkalut ja mahdolliset varaosat. Jos samaan kohteeseen joudutaan lähettämään useampia huoltohenkilöitä, nousevat kustannukset mahdollisesti kaksinkertaisiksi ja asiakaan tyytyväisyys toimintaan laskee varmasti.

Field Service-moduuli näyttää ajantasaisesti niin yksittäisen huoltohenkilön, kuin myös koko huoltotoiminnan tilanteen. Tämä antaa kuvan toiminnan kokonaistehokkuudesta ja tarjoaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen tallentuneen datan perusteella.

Järjestelmän aikataulutuksella voidaan säätä optimaalinen aika yhden huoltohenkilön päivittäiselle työajalle perustuen osaksi henkilön huoltokäyntien historiadataan ja osaksi suoritettavan tehtävän vaativuuteen.

Raportointi osioon Field Service-moduulissa kuuluvat mm. ajan- ja varaosakäytön raportit alkaen huoltokutsun vastaanottamisesta sen sulkemiseen saakka. Työntekijöiden sitoutuneisuus parantuu, kun käytössä ovat työtä tukevat työkalut. Field Service-moduulilla voidaan seurata varastoja ja varaosatarpeita ja näin varustaa huoltohenkilökunta oikeilla työkaluilla ja tarvikkeilla huoltokäyntiä varten.

Ottamalla käyttöön Microsoft Dynamics 365 Field Service-moduuli, voidaan liiketoiminnan tehokkuutta liikkuvan työn hallinnassa parantaa huomattavasti. Työtyytyväisyys saadaan korkeammaksi ja toimintaa voidaan analysoida kertyneen datan perusteella, jolloin resurssien ja materiaalien hukkakäyttöä voidaan minimoida.

Kirjoittanut

Tagit: ,