Field Service

Hallinnoi liikkuvaa työvoimaa Field Service-moduulin avulla

Field Service on markkinoiden paras kokonaisvaltainen ratkaisu liikkuvaan kenttätyöhön. Mitä on liikkuva kenttätyö? Ei ole vain yhtä oikeaa määritelmää, vaan se voi olla lähes mitä tahansa kentällä tapahtuvaa työtä. Yleisimmin liikkuva kenttätyö mielletään asiakkaalla tapahtuvaksi asennus- tai huoltotyöksi tai päivystyskäynniksi.

Näiden lisäksi myös hoiva- ja turvapalveluissa voidaan yhtä hyvin hyödyntää Field Serviceä. Tai miksei kuntosaliketjujen personal traineritkin, joiden päivät ovat aikataulutettu, eivätkä he istu itse toimistolla koneen ääressä. Lähtökohta on yksinkertainen: Oikea ihminen, jolla on oikea osaaminen ja työkalut, oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Asiakastyytyväisyys paranee ja resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön.

Field Servicessä voidaan hallinnoida resurssien ajankäyttöä ja osaamista. Jokaiselle resurssille voidaan määrittää työaika, jonka mukaan töiden aikataulutus tehdään.

 

Myös resurssin osaaminen on tärkeässä roolissa. Liikkuvan työn hallinnoinnissa on tärkeää tietää kuka voi mennä esimerkiksi tietylle asiakkaalle tiettyyn kohteeseen, jos siihen liittyy jokin turvaluokitus tai muu huomioitava kriteeri.

Liikkuvan työn ohjaamisessa keskeisessä asemassa on töiden aikataulutus. Tähän järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen aikataulunäkymän, jossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat resurssit, työt ja niiden tila.

Työt jaetaan mobiililaitteisiin, joista kentällä olevan henkilön on helppo katsoa oleellisimmat tiedot hänelle määrätystä työstä. Field Service on siis käytettävissä mobiilisti; mobiililaitteelle saadaan oleellisin tieto mitä kentällä tarvitaan ja työn kuittaaminen on tehty helpoksi.

Järjestelmä tarjoaa käytännöllisen ratkaisun myös huoltosopimusten ylläpitoon. Sovittu huoltosykli tallennetaan tietoihin ja Field Service aikatauluttaa esimerkiksi puolivuotishuollon automaattisesti. Ennakoivan huollon avulla myös asiakastyytyväisyys paranee. Kun kaikki työ tehdään yhden järjestelmän sisällä reaaliaikaisesti, antaa se huimat mahdollisuudet myös raportointiin. Mitä tarkemmalla tasolla asioita tehdään, sen tarkemmalla tasolla niistä saadaan raportteja.

Asiantuntijamme vastaavat mielellään lisäkysymyksiin, ota meihin yhteyttä.