Microsoft Dynamics 365

Markkinoiden laajin toiminnanohjauskokonaisuus

Positiivinen asiakaskokemus ja myyvän organisaation ymmärrys asiakkuuksista ovat yhä tärkeämpi edellytys uusasiakashankinnalle ja nykyasiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Microsoft Dynamics 365 tarjoaa työkalut pitkäaikaisten asiakassuhteiden hoitoon, joka perustuu osaamiseen ja luottamukseen.

Microsoft Dynamics 365 on markkinoiden monipuolisin kokonaisuus pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitoon. Voit hoitaa markkinointiasi järkevämmin, myyntiäsi tehokkaammin ja tarjota ensiluokkaista asiakaspalvelua monen eri kanavan kautta. Kokonaisuus voidaan muokata yrityksesi prosessien mukaiseksi ja on käytettävissä omalta laitteeltasi tai mobiilisti tabletilla tai puhelimella.

Myynti

Keskity oikeisiin asiakkaisiin. Nykyään asiakkailla on käytettävissään enemmän tietoa kuin koskaan ja he tekevät mahdollisesti ostopäätöksiä jo ennen kuin olet edes ollut heihin yhteydessä.

Tarjoa myyntitiimillesi työkalu, jonka avulla he pystyvät vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin vaatimuksiin. Voit tehdä jokaisesta asiakaskontaktista henkilökohtaisemman ja näin luoda syvempiä asiakassuhteita.

Microsoft Dynamics 365-järjestelmän avulla myyntihenkilöstösi voi myydä tehokkaammin hoitamalla asiakkuuksia yhdessä ja samassa järjestelmässä. He saavat kaiken tarvittavan tiedon asiakkuuksien ja niihin liittyvien asioiden priorisoinnista ja pääsevät nopeammin kauppojen päätösvaiheeseen.

Markkinointi eri kanavissa

Suunnittele, toteuta ja mittaa kampanjoita kaikissa kanavissa ja sitouta asiakkaitasi. Nykyään asiakkaasi ovat selvittäneet ostohankettaan mahdollisesti jo 60-prosenttisesti ennen kuin edes ovat yhteydessä myyntiisi.

Kun asiakkaat ottavat yhteyttä, täytyy markkinointisi olla mukana jokaisessa myynnin vaiheessa. Keräämällä kaikki markkinointiaktiviteetit samaan järjestelmään, saat lisää arvokasta tietoa asiakkuuden kokonaishoidosta.

Microsoft Dynamics 365:n avulla voi markkinointitiimisi tukea myyntitoimintoja suunnittelemalla ja toteuttamalla monikanava-markkinointia alusta loppuun.  Voit kontaktoida asiakkuuksiasi vaikka yksi kerrallaan käytössä olevien kanavien kautta ja saada aikaan myyntiä. Samalla voit mitata kampanjointi-investointeja suoraan Microsoft Dynamics 365:ssä.

Asiakaspalvelu

Löydät kaiken asiakkaaseen liittyvän tiedon yhdestä paikasta ja pidät asiakkaasi tyytyväisenä. Jokainen yksittäinen asiakaskontakti on tärkeä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen luomiseksi.

Microsoft Dynamics 365 tarjoaa kaiken asiakastiedon käyttöösi yhdestä ja samasta paikasta. Tämä auttaa asiakaspalveluhenkilöitä pitämään yllä ja lisäämään asiakastyytyväisyyttä, eikä käyttämään työaikaansa tiedon etsimiseen.

Järjestelmässä ovat kaikki työkalut laadukkaan asiakaskokemuksen saavuttamiseksi; kaikki tieto samassa asiakasnäkymässä ja oikean tiedon löytyminen on nopeaa ja asioiden hoito tehokasta.

Järjestelmä on muokattavissa

Muokattu ratkaisu tukee omia prosessejasi. Joustavalla Microsoft Dynamics 365-alustalla voit kustannustehokkaasti muokkauttaa järjestelmään sovelluksia, jotka tukevat jokaista liiketoimintaprosessiasi, niin sanotuilla xRM-ratkaisuilla. ”X” merkitsee mitä tahansa liiketoiminnan osaa, joka on tärkeää hoitaa prosessin mukaisesti yrityksessäsi.

Esimerkiksi koulutusorganisaatio käsittelee kouluttajia, kursseja ja kursseihin osallistuvia henkilöitä. Pankkiiriliike tarvitsee investoijia, kumppaneita ja neuvonantajia. Omassa liiketoiminnassasi voit tarvita HR-järjestelmää työntekijöiden perustietojen, työsuhteiden ja kompetenssinhallinnan ylläpitoon.

Mobiili

Voit käyttää järjestelmää laiteriippumattomasti missä ja milloin tahansa, tuottavasti. Tee töitä missä tahansa ja milloin tahansa. Huolehdi siitä, että työtä tehdään tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta tarjoamalla joustava työskentelytapa myös tableteilla ja puhelimella.

Asiantuntijamme vastaavat mielellään lisäkysymyksiin ja järjestämme mielellämme esittelytilaisuuden liiketoimintaanne tukevista ratkaisuista, ota meihin yhteyttä.